Jak opodatkowana jest umowa o dzieło?

Jak każde źródło przychodów, tak i wynagrodzenie pochodzące z umowy o dzieło opodatkowane jest podatkiem dochodowym. Zaliczki na ten podatek uiszczane są według skali podatkowej. Jest jednak kilka odrębnych przepisów dotyczących umów o dzieło.

Przede wszystkim płatnikiem podatku jest tu nie wykonawca dział lub twórca, ale zamawiający. To na nim spoczywa obowiązek oprowadzenia odpowiedniej kwoty fiskusowi i uwzględnienie umowy o dzieło w ewidencji podatkowej.

Kwota podatku wyliczana jest na podstawie skali podatkowej i jeśli wartość pojedynczego dzieła nie kwalifikuje wykonawcy do II skali podatkowej, zamawiający oblicza ją na podstawie I skali – 18 %. Dopiero w zeznaniu rocznym, sam wykonawca musi uwzględnić dopłatę do PIT, jeśli z sumowanego przychodu wynikła konieczność rozliczenia podatku według II skali.

W każdym wypadku podstawę opodatkowania zmniejszają koszty własne, które ustawodawca określił ryczałtowo na 20% w wypadku umowy o dzieło nie przenoszącej praw autorskich i 50% przy umowach, które te prawa przekazują zamawiającemu. Korzystne dla wykonawcy koszty ryczałtowe o wysokości 50% mogą być uwzględnione jedynie do wartości 32 000 zł. Jeśli twórca otrzyma wyższe wynagrodzenie, nadwyżka rozliczana jest już po kosztach 20%.

W wielu branżach współpraca z osobami fizycznymi na podstawie umów o dzieło jest niemalże koniecznością. Niestety nie każdy program do fakturowania czy księgowości uwzględnia możliwość automatycznego wystawiania umów o dzieło i obliczania wynikłych z nich zobowiązań podatkowych. Można natomiast skorzystać z dostępnych w sieci wzorów umów i rachunków do umowy o dzieło.

Warto wówczas pamiętać, że w braku innych ustaleń umownych, umowa o dzieło powinna zostać zapłacona w momencie przedstawienia rachunku za nią, już po wykonaniu dzieła. Ta chwila jest również istota z punktu widzenia podatku dochodowego po obu stronach transakcji.

Umowę o dzieło można skomplikować jeśli wykonawca (twórca) chce od niej odprowadzić dobrowolne składki na ubezpieczenie.